B/L

Chia sẻ các kiến thức, thực tề về chứng từ, B/L

"B/L" Bài Viết Trang 1 Của 1  

Surrendered B/L, Telex Release và Seaway B/L là gì?

Trong bài viết này mình sẽ làm rõ khái niệm thường gặp trong vận tải hàng hóa đó là khái niệm Surrendered B/L, Telex Release,...

Trang 1 Của 1